சென்னை மெட்ரோவின் அடையாறில் மேற்கொள்ளப்படும் முதற்கட்ட பணிகள் மயிலாப்பூர் நோக்கிய போக்குவரத்தை மேலும் மெதுவாக்குகிறது

நீங்கள் அடையாறு பக்கத்திலிருந்து மயிலாப்பூர் பகுதிக்குள் பயணிக்கிறீர்கள் என்றால், அடையாறு மேம்பாலத்திற்கும், ஆர்.கே.மட சாலையின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி…

Verified by ExactMetrics