ஆழ்வார்பேட்டை ஸ்டுடியோவில் ஈஷா யோகா முகாம். அக்டோபர் 4 முதல்.

ஆழ்வார்பேட்டை ஸ்ரீராம் நகரில் அமைந்துள்ள யோகா ஸ்டுடியோவில் ஈஷா யோகா முகாம் அக்டோபரில் நடைபெறுகிறது. அக்டோபர் 4 முதல் 10 வரை.…

Verified by ExactMetrics