ஏழு தசாப்தங்களாக லஸ்ஸில் இயங்கி வந்த சித்ரா ஏஜென்சீஸ் தற்போது மூடப்பட்டது. மயிலாப்பூரில் வேறு இடத்தில் மீண்டும் தொடங்கப்படவுள்ளது.

செப்டம்பர் 1951 இல், சித்ரா ஏஜென்சீஸ் லஸ் சிக்னல் சந்திப்புக்கு அருகில் ஒரு ஸ்டேஷனரி கடையைத் தொடங்கியது. இப்போது, சென்னை மெட்ரோ…