அடையாறு ஆற்று முகத்துவாரம் தூர்வாரப்படுகிறது. ஆனால் முகத்துவார நீர் மாசுபடுவதைக் தடுக்கவில்லை.

அடையாறு ஆற்றின் முகத்துவாரத்தில் மணல் அள்ளும் பணி நடந்து வருகிறது. இன்று காலை, சீனிவாசபுரம் அருகே கரைக்கு அருகில், திரு ஆற்றின்…

Verified by ExactMetrics