அண்ணா பல்கலைக்கழகம் சமர்ப்பித்த ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோவிலின் குளத்தை தூர்வாரும் திட்டம் நிறுத்தம்.

அண்ணா பல்கலைக் கழகம் கடந்த ஆண்டு விரிவான ஆய்வை மேற்கொண்டு, சமீபத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட மண் அகற்றும் திட்ட பணிகளை ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர்…

Verified by ExactMetrics