மயிலாப்பூர் எம்.எல்.ஏ., செஸ் ஒலிம்பியாடை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சைக்கிள் ஓட்டும் நிகழ்ச்சியை தொடங்கிவைத்தார்.

மயிலாப்பூர் எம்.எல்.ஏ தா.வேலு, இந்த வார இறுதியில் நகரில் நடைபெறும் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை ஊக்குவிக்கும் விதமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை சைக்கிள்…

Verified by ExactMetrics