ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள வளாகத்தில் டாக்டர் அம்பேத்கரின் சிலையை முதல்வர் திறந்து வைத்தார்

ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள டாக்டர் அம்பேத்கர் மண்டப வளாகத்தில் அக்டோபர் 27ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கரின் முழு அளவிலான சிலையை முதல்வர்…

Verified by ExactMetrics