அரசியல் கட்சிகள் சார்பாக தெருக்களில் தண்ணீர் பந்தல்கள்

தெரு முனைகளில் அல்லது முக்கிய சாலைகளில் அலங்கரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் பந்தல்களை (குடிநீர் கவுண்டர்கள்) அமைக்க உள்ளூர் அரசியல் கட்சிகள் போட்டியிடுகின்றனர். வரும்…

Verified by ExactMetrics