அறிஞர் திலீப் வீரராகவன் நினைவாக பிப்ரவரி 21ல் டி.எம்.கிருஷ்ணா கச்சேரி

பிப்ரவரி 21, செவ்வாய்கிழமை மாலை 6.15 மணிக்கு திலீப் வீரராகவனின் நினைவாக கர்நாடக இசைப் பாடகர் டி.எம்.கிருஷ்ணா லஸ் ராக சுதா…