இந்த தேவாலயத்தின் அறுவடை திருவிழாவில், நன்கொடை பொருட்களை ஏலம் விட்டு சமூக திட்டங்களுக்கு நிதி திரட்டப்பட்டது.

மயிலாப்பூரில் உள்ள சி.எஸ்ஐ சர்ச் ஆப் தி குட் ஷெப்பர்ட் ஆயர் ரெவ் எர்னஸ்ட் செல்வதுரை மற்றும் ஆயர் குழுவினர் அக்டோபர்…

Verified by ExactMetrics