அபிராமபுரம் தேவாலயத்தில் மரியாளின் நான்கு நாள் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.

பாதிரியார் டி.அந்தோணிராஜ் மற்றும் புதிய பாதிரியார் ஸ்டான்லி செபாஸ்டியன் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அபிராமபுரத்தில் உள்ள எங்கள் லேடி ஆஃப் விசிட்டேஷன்…

Verified by ExactMetrics