வாரன் சாலையில் உள்ள ஆக்டிவ் கிட்ஸில் கோடை கால சிறப்பு வகுப்புகள்

ஆக்டிவ் கிட்ஸ் என்பது மயிலாப்பூர் வாரன் சாலையில் உள்ள ஒரு குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டுப் பள்ளி, பகல்நேரப் பராமரிப்பு மற்றும் பள்ளிக்குப் பிறகு…