பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை: கேஜி மற்றும் ஆப்டர் ஸ்கூல் ஆக்ட்டிவிட்டி

சாந்தோமில் உள்ள கல்ச்சுரல் அகாடமியால் நடத்தப்படும் பள்ளியில் ப்ரீ-கேஜி, எல்கேஜி மற்றும் யுகேஜிக்கான சேர்க்கை இப்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இடம்: சாந்தோம் உயர்நிலை…

வாரன் சாலையில் உள்ள ஆக்டிவ் கிட்ஸில் கோடை கால சிறப்பு வகுப்புகள்

ஆக்டிவ் கிட்ஸ் என்பது மயிலாப்பூர் வாரன் சாலையில் உள்ள ஒரு குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டுப் பள்ளி, பகல்நேரப் பராமரிப்பு மற்றும் பள்ளிக்குப் பிறகு…

Verified by ExactMetrics