ஆழ்வார்பேட்டை ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் ஸ்ரீராம நவமி உற்சவத்தை முன்னிட்டு ஆஞ்சநேயருக்கு ‘பழ அலங்காரம்’

ஆழ்வார்பேட்டை ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் நான்கு நாட்கள் நடைபெறும் ஸ்ரீராம நவமி உற்சவத்தின் ஒரு பகுதியாக மார்ச் 30ஆம் தேதி ஆஞ்சநேயருக்கு செய்திருந்த…