ஆண்டாள் மடியில் மாதவ பெருமாள் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் சயன கோல தரிசனம்

மாதவ பெருமாள் கோயிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 31) மாலை பக்தர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை காட்சியளிக்கும் சயன கோலம் ஆண்டாள் மடியில் மாதவ…

Verified by ExactMetrics