ஆழ்வார்பேட்டையிலுள்ள ஆர்கானிக் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடையில் புத்தம் புதிய பொருட்கள் விற்பனைக்கு உள்ளது.

ஷாண்டி என்பது லஸ் சர்ச் சாலையில் உள்ள ஒரு கடை, இது ஆர்கானிக் பொருட்களை மட்டுமே விற்பனை செய்கிறது. இது இப்போது…

Verified by ExactMetrics