அறியப்பட்ட சில சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் வாழ்க்கையை மையமாக கொண்ட நாடகம்: அக்டோபர் 2ல் ஆர்.ஆர்.சபாவில்.

நாடக காவலர் செம்மல் & ஆர்.எஸ்.மனோகரின் NXGகள் அதன் பல் மொழி நாடகம் “IMMORTAL MARTYRS” என்ற தலைப்பில் காந்தி ஜெயந்தி…

Verified by ExactMetrics