ஆர்.ஏ.புரத்தில் இலவச மருத்துவ முகாம். அக்டோபர் 2.

126 வார்டு கவுன்சிலர் அமிர்த வர்ஷினி கூறுகையில், அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி அப்போலோ மருத்துவமனையுடன் இணைந்து இலவச மருத்துவ பரிசோதனை…