ஆர்.ஏ.புரம் சமூகம் பத்து மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகையை வழங்கியது. வணிகவியல் பாடங்களில் ஆண்டு முழுவதும் பயிற்சி அளிக்க ஏற்பாடு செய்தது

ராப்ரா (ராஜா அண்ணாமலைபுரம் குடியிருப்போர் நல சங்கம்) என்ற சமூக அமைப்பு மாணவர்களின் கல்லூரி படிப்பிற்கு உதவுவதற்காக ஒரு குழுவிற்கு நிதி…

Verified by ExactMetrics