ஓட்டுநர் பயிற்சி பெற்ற பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு: மயிலாப்பூர் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ திட்டம்

மயிலாப்பூர் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., ஆர்.நடராஜ் துவக்கிவைத்த திட்டத்தின் கீழ், வாகனம் ஓட்டும் பயிற்சி பெற்ற பெண்களுக்கு, ஆர்.டி.ஓ.வால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்ட ஓட்டுநர்…

Verified by ExactMetrics