ஆல் சோல்ஸ் தினமான இன்று செயின்ட் மேரிஸ் சாலையில் உள்ள கல்லறைக்கு ஆயிரக்கணக்கானோர் வருகை

ஆல் சோல்ஸ் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிறிஸ்தவ நாட்காட்டியில் இறந்த ஆன்மாக்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. செயின்ட் மேரிஸ் ரோடு கல்லறையில்,…

செயின்ட் மேரிஸ் சாலையில் உள்ள கல்லறையை சுத்தம் செய்ய உதவிய தூய்மை பணியாளர்கள்

செயின்ட் மேரிஸ் சாலையில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி மயானத்தை, நவம்பர் 2 ஆம் தேதி கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களில் இறந்தவர்களை நினைவு…

Verified by ExactMetrics