சேமியர்ஸ் சாலை பாரில் உள்ள மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு.

ஆழ்வார்பேட்டை மண்டலத்தில் உள்ள மது பாரின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர். சேமியர்ஸ் சாலையில் உள்ள ஷேக்மேட் பார்…

Verified by ExactMetrics