புதிய புத்தகம் வெளியிட இடமளித்த லஸ்ஸில் உள்ள ஆழ்வாரின் புத்தகக் கடை

லஸ்ஸில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஆழ்வார் புத்தகக் கடையின் வரலாற்றில் இதுவே முதல்முறையாக இருக்கலாம். சாலையில் இருக்கும் அவென்யூ மரத்தின் நிழலில், சென்னை…

Verified by ExactMetrics