செயின்ட் இசபெல் மருத்துவமனையின் டாக்டர்ஸ் மற்றும் நர்சிங் மாணவர்கள் இதயத்தைப் பராமரிப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்.

உலக இதய தினத்தையொட்டி, செயின்ட் இசபெல் மருத்துவமனை பொது விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்தது, இதில் உரையாடல்கள், செவிலியர் மாணவர்களின் மைம்…