ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள சி.பி.ஆர். சுற்றுச்சூழல் கல்வி மையம், இந்தியாவின் புலிகள் என்ற தலைப்பில் வினாடி வினா போட்டியை நடத்தியது.

சி.பி.ஆர் சுற்றுச்சூழல் கல்வி மையம் (CPREEC) ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள சி.பி.ஆர்ட் சென்டர் வளாகத்தில், சர்வதேச புலிகள் தினத்தை பள்ளிகளுக்கிடையேயான வினாடி வினா…

Verified by ExactMetrics