பள்ளி ஆண்டு விழாவில் ‘இன்க்ரெடிபிள் இந்தியா’வை காட்சிப்படுத்திய ஆரம்ப பள்ளி மாணவர்கள்

பி.எஸ். சீனியர் பள்ளியின் ஆரம்பப் பிரிவு மாணவர்கள் ஜனவரி 28 அன்று ‘ரெஸ்ப்ளெண்டன்ட் எக்ஸ்ட்ராவாகன்சா’ விழாவை கொண்டாடினர். இந்த விழா பள்ளி…

Verified by ExactMetrics