கிழக்கு அபிராமபுரத்தில் உள்ள இந்த கடையில் இயற்கை முறையில் விளைந்த மாம்பழங்கள் விற்பனை.

தமிழ்நாட்டில் சேலம்-ஈரோடு பகுதிகளில் உள்ள பழத்தோட்டங்களில் இருந்து இயற்கை முறையில் விளைந்த மாம்பழங்கள் கிழக்கு அபிராமபுரத்தில் உள்ள உயிர் அங்காடியில் விற்பனைக்கு…

Verified by ExactMetrics