சர்.சிவசாமி கலாலயா மேல்நிலைப் பள்ளியில் இலக்கிய கழகம் துவக்கம்

சர்.சிவசாமி கலாலயா மேல்நிலைப் பள்ளியின் இலக்கியக் கழகம் அக்டோபர் 28ல் திறக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியை SSK ஆங்கிலத் துறை ஒருங்கிணைத்தது. ஒன்பதாம்…