மந்தைவெளிப்பாக்கத்தில் உணவு ஹாக்கர்ஸ் மண்டல யோசனை கைவிடப்பட்டது என்று எம்.எல்.ஏ அறிவிப்பு.

மந்தைவெளிப்பாக்கத்தில் உள்ள தியான ஆசிரமத்திற்கும் செயின்ட் அந்தோனி பெண்கள் பள்ளிக்கும் இடையில் ஒரு தெருவில் உணவு ஹாக்கர்ஸ் மண்டலத்தை உருவாக்கும் யோசனை…