சிஐடி காலனி பூங்காவில் உள்ளூர் சமூகத்தினரால் சுதந்திர தின விழா கொண்டாட ஏற்பாடு

சிஐடி காலனி பூங்காவில் ஆகஸ்ட் 15ல் சுதந்திர தின விழா நடக்கிறது. காலை 7.15 மணிக்கு கல்யாணி சங்கரின் ஏற்பாட்டில் பக்தி…