வருடத்தில் எந்த நேரத்திலும் மாவடு ஊறுகாய். இந்த சிறிய கடையில் விற்கப்படுகிறது.

வருடத்தில் எந்த நேரத்திலும் ஒரு பாட்டில் மாவடு ஊறுகாய் கிடைக்கும் இடம் இது. மீனா அப்பளம் என்பது ராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலையில் ஸ்ரீ…

Verified by ExactMetrics