மயிலாப்பூர் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் பண்டிகை காலங்களில் உள்ளூர் வார்டுகளில் உள்ள குடிமைப் பணியாளர்களை மகிழ்விக்கிறது.

தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம், விஸ்வஜெயம் அறக்கட்டளை (மயிலாப்பூர் குமாரவிஜயம் பிளாட்டில் வசிக்கும் சேகர் என்பவரால் நிறுவப்பட்டது) மயிலாப்பூர் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள…

Verified by ExactMetrics