குப்பைகளை தரம் பிரித்து வைத்து வழங்க வேண்டி மக்களை நினைவூட்டி வரும் உர்பேசர் சுமீத்

உர்பேசர் சுமீத், உங்கள் காலனியில் இருந்து கழிவுகளை அகற்றும் ஒரு தனியார் நிறுவனம், கழிவுகளை பிரிக்காத வீடுகளுக்கு தகவலை தெரிவிக்கும் பிரச்சாரத்தை…