சீனியர் உலக டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஸ்ரீவஸ்தா வெள்ளி வென்றார்

மந்தைவெளிப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த கே.ஸ்ரீவஸ்தா சக்ரவர்த்தி ஜனவரி 15 முதல் 21 வரை ஓமன், மஸ்கட்டில் நடைபெற்ற சீனியர் உலக டேபிள் டென்னிஸ்…

Verified by ExactMetrics