பூங்கா சந்திப்பு நிகழ்வில் உலக வானொலி தினத்தைக் குறிக்கும் போஸ்ட் கிராஸர்கள். பிப்ரவரி 26 மாலை.

லஸ்ஸில் உள்ள நாகேஸ்வரராவ் பூங்கா, செஸ் சதுக்கத்தில் பிப்ரவரி 26, மாலை 4 மணிக்கு உலக வானொலி தின நிகழ்ச்சி நடத்த…

Verified by ExactMetrics