எச்எஸ்பிசி வங்கி அதன் கதீட்ரல் ரோடு கிளையில் NGOகளின் ஹெல்பிங் ஹேண்ட்ஸ் மேளாவை நடத்துகிறது.

எச்எஸ்பிசி தனது வருடாந்திர ஹெல்பிங் ஹேண்ட்ஸ் மேளாவை நவம்பர் 6 முதல் அதன் அனைத்து கிளைகளிலும் நடத்துகிறது. அமராவதி உணவகத்திற்கு அருகிலுள்ள…

Verified by ExactMetrics