ஆழ்வார்பேட்டையில் எடையின் அடிப்படையில் புத்தகங்கள் விற்பனை.

ஆழ்வார்பேட்டை டிடிகே சாலையில் உள்ள சங்கரா ஹாலில் ‘புக்ஸ் பை வெயிட்’ விற்பனை மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மே 5 முதல் 8ம்…