ஐம்பதாவது ஆண்டில் என்ஏசி ஜூவல்லர்ஸ். மயிலாப்பூர் கடையில் நிறுவனரின் மார்பளவு சிலை திறப்பு.

மயிலாப்பூரை மையமாக கொண்ட முன்னணி குடும்ப நகைக் கடைகளான என்ஏசி ஜூவல்லர்ஸ், அதன் 50வது ஆண்டு விழாவை ஜூன் 21 மாலை…

Verified by ExactMetrics