எழுத்தாளர்கள் ராஜேஷ் குமார் மற்றும் டாக்டர் தாமரை ஹரிபாபு ஆகியோருக்கு TAG கார்ப்பரேஷன் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது.

தமிழ் புத்தக நண்பர்கள் சந்திப்புகள் – ஒரு தனித்துவமான, தொகுக்கப்பட்ட நிகழ்வுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. எழுத்தாளர்கள் ராஜேஷ் குமார் மற்றும் டாக்டர் தாமரை…

Verified by ExactMetrics