சாந்தோமில் உள்ள சிஎஸ்ஐ செயின்ட் தாமஸ் தமிழ் தேவாலயம் அதன் 165வது ஆண்டு நிறைவு விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடியது.

சாந்தோமில் உள்ள சிஎஸ்ஐ செயின்ட் தாமஸ் தமிழ் தேவாலயத்தில் உள்ள சமூகத்தினர் தங்களது திருச்சபையின் 165வது ஆண்டு விழாவை அக்டோபர் 22ஆம்…

Verified by ExactMetrics