இந்த மந்தைவெளி சமூகம் நகரின் ஏரிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு முயற்சிகள் பற்றி அறிந்து கொண்டது.

மே 10 அன்று, “லேக்ஸ் ஆன் வீல்ஸ்” கருப்பொருள் மொபைல் திட்டம் ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள ராகமாலிகா அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்குச் சென்று இந்த…

Verified by ExactMetrics