ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி வளாகத்தில் விதிமுறைகளை மீறிய ஒப்பந்ததாரர் மீது குடியிருப்புவாசிகள் அதிருப்தி.

சென்னை மாநகராட்சிக்கான புதிய சமுதாய கூடத்தை, ஜி.சி.சி.யின் சொத்தில் சி.பி.ராமசாமி சாலையில் கட்டும் சிவில் ஒப்பந்ததாரரின் கட்டிட விதிமீறல்களால் டாக்டர் ரங்கா…

Verified by ExactMetrics