இந்தியன் வங்கி, மயிலாப்பூர் கிளையில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் ஆண்டுதோறும் பிக்னிக் மீட் நடத்துகிறார்கள்.

மயிலாப்பூர் இந்தியன் வங்கி கிளையில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்களின் ஆண்டு விழா சமீபத்தில் அவ்வை சண்முகம் சாலையில் உள்ள செங்காந்தல் பூங்காவில்…

Verified by ExactMetrics