கதீட்ரல் பாடகர் குழு சாந்தோமின் காலனிகளுக்குள் கரோல்களை பாட செல்கின்றனர்

கிறிஸ்துமஸ் சீசனின் இசை சமீப நாட்களில் சாந்தோமில் உள்ள செயின்ட் தாமஸ் கதீட்ரலை சுற்றி காற்றில் பரவி உள்ளது. முதலில், தேவாலயம்…

Verified by ExactMetrics