ஓரளவு மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்ட ஆர்.கே.மட வீதி மற்றும் சீரற்ற மாட வீதிகள் பங்குனி உற்சவ ஊர்வலத்திற்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தும்.

ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் பங்குனி உற்சவம் தொடங்க இன்னும் 24 மணிநேரம் உள்ள நிலையில், கோயிலின் மாட வீதிகள், சுவாமிகள் சுமந்து…