ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள இந்த புதிய கரும்பு ஜூஸ் கடை உண்மையிலேயே வரவேற்கத்தக்கது. பார்சல் சேவையும் வழங்கப்படுகிறது.

ஆழ்வார்பேட்டை முசிறி சாலையில் உள்ள ஒயிட் ரோஸ் பல்பொருள் அங்காடிக்கு வெளியே உள்ள க்ரீன் க்ரஷ், ஒரு ஜூஸ் கடை, ஆர்டர்களின்…