குளோபல் ஆர்ட் சென்டரில் கலையில் சிறந்து விளங்கும் குழந்தைகள் கௌரவிக்கப்பட்டனர்

ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள குளோபல் ஆர்ட் சென்டரில் சமீபத்தில் மண்டல அளவிலான கலர் சாம்பியன் 21ல் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது.…

Verified by ExactMetrics