ஆர்.ஏ.புரத்தில் ரூ.28.76 கோடி செலவில் கலாச்சார மையம். அமைச்சர் சேகர் பாபு அறிவிப்பு.

ஆர்.ஏ.புரத்தில் இந்து சமய அடிப்படையிலான கலாச்சார நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்கும் மற்றும் நடத்தும் மையத்தை உருவாக்குவதற்கான ஆரம்பகட்ட பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இந்து சமய…

Verified by ExactMetrics