கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டம்: அரசு ஊழியர்கள் காலனிகளுக்குள் ஆரம்ப வேலைகளை மேற்கொள்கின்றனர்

மாநில அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தில் பெண்களைப் பதிவு செய்வதற்காக மாநில அரசு ஊழியர்களின் சிறு குழுக்கள் மயிலாப்பூர் மண்டலம்…

Verified by ExactMetrics