கல்யாண பந்தி ஸ்டைல் லஞ்ச்? இந்த வார இறுதியில் லஸ்ஸில் உள்ள ஹாலில் உங்கள் இருக்கையை முன்பதிவு செய்யுங்கள்.

திருமணங்களில் வழங்கும் கல்யாண பந்தி பாணி மதிய உணவை அனுபவிக்க வேண்டுமா? லஸ்ஸில் உள்ள காமதேனு திருமண மண்டபத்தில் (முன்பு ஒரு…